Produkt Polski

Produkt Polski

PISKLĘ – GWARANCJA JAKOŚCI SUROWCA

Pisklęta kurze brojlerowskie są wylęgane w dwóch nowoczesnych, zmodernizowanych zakładach wylęgu drobiu, posiadających moce produkcyjne do wylęgu kilkudziesięciu milionów piskląt rocznie. Aparaty wylęgowe stanowiące wyposażenie wylęgarni spełniają współczesne, światowe standardy. Wysoką jakość gwarantuje utrzymywanie i monitoring odpowiednich parametrów klimatycznych oraz ścisła higiena chowu, przy całkowitej automatyzacji sterowania procesami produkcyjnymi.

Pisklęta gęsie – Roldrob produkuje wyłącznie rasę Białą Kołudzką, która charakteryzuje się dobrą zdrowotnością, właściwym tempem wzrostu oraz wysoką wartością cech mięsnych. Firma posiada własny zakład wylęgu drobiu będący pod stałym nadzorem weterynaryjnym. Wylęgarnia wyposażona jest w nowoczesne aparaty wylęgowe, gwarantujące prawidłową technologię lęgów i produkcję piskląt najwyższej jakości.


HODOWLA - GWARANCJA JAKOŚCI SUROWCA

Na potrzebę koordynacji procesów chowu i dostaw żywca Grupa Drosed wyodrębniła spółkę Drosed Surowiec, która na każdym etapie dba o poziom jakości żywca . Pisklęta transportowane są nowoczesnymi, specjalistycznymi samochodami na fermy spełniające wszelkie wymogi w zakresie zootechnicznym i weterynaryjnym oraz gwarantujące dobrostan dla przebywających w nich ptaków. Pasza stosowana na fermach posiada niezbędne certyfikaty i nie zawiera mączek zwierzęcych.

Jaja wylęgowe, będące materiałem wyjściowym do produkcji piskląt, pochodzą zawsze od stad wpisanych do rejestru. Ten system organizacji daje gwarancję stabilności produkcji. Fermy znajdują się pod ciągłą opieką i kontrolą służb surowcowych zabezpieczających terenowy instruktaż zootechniczny oraz pod stałym nadzorem inspekcji weterynaryjnych.


PRODUKCJA – GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Obszary produkcji w Roldrob S.A.:

- ubój i dzielenie drobiu grzebiącego- ubój i dzielenie drobiu wodnego- produkcja przetwórczaProdukcję prowadzimy zgodnie z zasadami Good Manufacturing Practice (GMP) przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w ramach systemów ISO 9001, BRC (międzynarodowy standard opracowany przez British Retail Consortium) , IFS (International Food Standard) i innych zasad określonych przez naszych odbiorców. Działalność produkcyjna w Roldrob SA znajduje się również pod ciągłym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Bardzo dobre oceny uzyskane w czasie certyfikacji jak i kontroli weterynaryjnych potwierdzają fakt wytwarzania produktów bezpiecznych dla konsumenta.

Okresowa kontrola jednostek certyfikujących oraz audytorskich potwierdza nasz ciągły rozwój w ramach standardów sanitarnych, jakościowych jak i systemowych.

Jakość produktów jest kształtowana od momentu produkcji surowca, poprzez wykorzystywanie nowoczesnych linii technologicznych, starannie dobrane receptury oraz opieranie produkcji na gwarantowanych standardach jakościowo – zdrowotnych. Ważnym aspektem w produkcji jest również stosowanie zawsze tych samych, ustalonych technologicznie reguł wytwarzania produktu, co w konsekwencji pozwala na przekazywanie klientowi wyrobów o powtarzalnej, wysokiej jakości.

Nasze wartości
Roldrob, wyznając nową filozofię jakości i wychodząc naprzeciw potrzebom Konsumentów, wdrożył i certyfikował Systemy Zarządzania Jakością:
Kariera
Aby sprostać wymaganiom Klientów potrzebujemy dobrego zespołu ludzi, dla których tak jak dla nas ten cel jest najważniejszy. Możesz do nas dołączyć!