Nasze wartości

Wszystkie nasze działania zmierzają do spełnienia oczekiwań naszych Klientów, ponieważ Klient jest dla nas najważniejszy...Polityka Jakości

Mając świadomość, iż jakość oraz zadowolenie Klientów są podstawowymi czynnikami mogącymi zapewnić firmie skuteczne funkcjonowanie oraz trwałą pozycję na rynku, określiliśmy Politykę Jakości, którą nieustannie realizujemy i  weryfikujemy.

Najwyższą jakość oraz zadowolenie naszych Klientów realizujemy przez wyznaczone cele: 
- Osiągnięcie zaufania, zadowolenia Klientów i Dostawców poprzez zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań w zakresie jakości produkowanych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem ich  bezpieczeństwa zdrowotnego;
- Prowadzenie uczciwej, odpowiedzialnej etycznie działalności
- Śledzenie zmian i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, dobrostanu zwierząt
- Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemów Zarządzania Jakością poprzez monitorowanie procesów, od których zależy Jakość
- Kształtowanie i umacnianie świadomości jakościowej wszystkich pracowników poprzez szkolenia i integrację wokół celów firmy
- Inwestycje ulepszające zaplecze infrastrukturalne, rozwój technologiczny sfery produkcyjnej oraz nowych produktów
- Odpowiedzialność biznesu to nieustanne starania o najwyższą jakość zarówno w zakresie warunków pracy, zdrowia, bezpieczeństwa, jak i ochrony środowiska
- Dążenie do wzrostu wydajności oraz obniżanie kosztów jednostkowych produkowanych wyrobów

Najwyższe kierownictwo deklaruje, że Polityka Jakości jest zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach organizacji. Środki finansowe są zapewnione do jej realizacji.Certyfikaty jakościowe

Roldrob, wyznając nową filozofię jakości i wychodząc naprzeciw potrzebom Konsumentów, wdrożył i certyfikował Systemy Zarządzania Jakością:

System HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli wszystkich procesów związanych z przygotowaniem wyrobu gotowego - produkcji, magazynowania, dystrybucji. System oparty jest na działaniach prewencyjnych, które pozwalają identyfikować i ograniczać ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów. W przypadku wystąpienia takowego zagrożenia system nakazuje monitorowanie punktów krytycznych i natychmiastowe podejmowanie działań naprawczych lub korygujących.

ISO - system zarządzania jakością. Wdrożona norma ISO 9001 : 2008 jest jedną z rodzin norm ISO, ukierunkowaną na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów firmy. System oparty jest na podejściu procesowym, badaniu skuteczności i ciągłym doskonaleniu procesów w oparciu o obiektywne pomiary.

IFSInternational Food Standard jest to standard opracowany przez niemieckich i francuskich detalistów. System służy zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa naszych wyrobów, gwarantując jednocześnie dbałość o potrzeby i zdrowie Konsumentów.

BRC - Global Standard for Food Safety to standard Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów, skierowany do producentów żywności, szczególnie zainteresowanych współpracą z sieciami handlowymi traktującymi certyfikat BRC jako własną weryfikację dostawców. Łączy wymagania zawarte w normach ISO , HACCP , GMP / GHP i definiuje szczegółowe wytyczne, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo oraz wymagany powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego.


Certyfikat TÜV NORD Polska (ISO)

Certyfikat TÜV NORD Polska (BRC)

tvc_nord_polska60x
Certyfikat TÜV NORD (IFS)

tvc_nord_polska60x
Nagrody

Pobierz
Pobierz niezbędne dokumenty i inne pliki.