https://klient.proxea.com.pl/external/web/rekrutacja/fd2a8ffd/zastepca-glownego-ksiegowego/true

Dołącz do zespołu Firmy ROLDROB S.A. w Tomaszowie Mazowieckim

OBECNIE SZUKAMY KANDYDATA NA STANOWISKO

Zastępca Głównego Księgowego

Opis zadań na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami podatkowymi;
 • Sporządzanie miesięcznych bilansów, rachunków wyników oraz rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, ) oraz prowadzenie rejestrów VAT;
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów dla organów państwowych (GUS);
 • Przygotowywanie i dokonywanie płatności;
 • Nadzorowanie prawidłowego  obiegu dokumentów;
 • Sporządzanie raportów i analiz na potrzeby zarządcze;
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych;
 • Ewidencja zakupów inwestycyjnych, przyjęć środków trwałych , aktualizacja tabel amortyzacji środków trwałych;

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie kierunkowego (ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w dziale księgowości  ((księgi rachunkowe )
 •  w tym 3 lata na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy;
 • Doświadczenie i wiedza w zakresie sporządzania deklaracji: CIT, VAT i innych ustaw podatkowych oraz umiejętność ich stosowania;
 • Umiejętność kwalifikacji kosztów i przychodów do rozliczania podatku CIT;
 • Umiejętność rozliczania podatku VAT i sporządzania deklaracji VAT – zarówno dla transakcji krajowych jak również dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych i eksportu;
 • Doświadczenie  w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, w dekretowaniu i księgowaniu dokumentów kosztów, środków trwałych, itp.;
 • Dobra  znajomość  programu JD Edwards lub innych  systemów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra  organizacja pracy własnej oraz podległego  zespołu;
 • Rzetelność, terminowość, skrupulatność, samodzielność i odpowiedzialność;
 • Znajomość  języka angielskiego;

Co oferujemy:

Prosimy o zgłoszenia CV do Działu Personalnego  Roldrob S.A.
ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres mailowy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Zastępca Głównego Księgowego”  na adres: rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach przez ”Roldorb” S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Warszawska 168/172, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Administratorem Danych Osobowych jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. ul. Warszawska 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi oraz prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.

https://klient.proxea.com.pl/external/web/rekrutacja/f6a60a58/ksiegowa/true

Dołącz do zespołu Firmy ROLDROB S.A. w Tomaszowie Mazowieckim

OBECNIE SZUKAMY KANDYDATA NA STANOWISKO

K S I Ę G O W A

JEŻELI:

 • wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu nie jest dla Ciebie problemem,
 • wiesz jak księgować dokumenty i kontrolować poprawność sald w księgach,
 • umiesz nawiązywać kontakty z kontrahentami (wyjaśnianie niezgodności, pozyskiwanie istotnych informacji),
 • brałeś/łaś udział w zamknięciu miesiąca i roku obrotowego,
 • potrafisz przygotowywać dane do sporządzenia sprawozdań finansowych, raportów wewnętrznych, rejestrów zakupów i sprzedaży oraz innych cyklicznych zestawień (np. GUS),
 • kompletowałaś/eś dokumenty do rozliczeń WDT,
 • posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • masz minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • dobrze znasz zasady rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
 • potrafisz obsługiwać program księgowy,
 • posiadasz wiedzę o ustawie o podatku dochodowym i podatku VAT,
 • jesteś samodzielny/a w działaniu, systematyczny/a i dokładny/a,
 • posiadłaś/eś umiejętność organizacji i planowania zadań a terminowości nie jest dla Ciebie problemem,
 • chcesz się rozwijać i potrafisz pracować w zespole:

TO CIEBIE SZUKAMY!

JESTEŚ NA TAK?

OFERUJEMY:

 

 

Prosimy o zgłoszenia CV do Działu Personalnego  Roldrob S.A.
ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres mailowy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Księgowa”  na adres: rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach przez ”Roldorb” S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Warszawska 168/172, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Administratorem Danych Osobowych jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. ul. Warszawska 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi oraz prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.

https://klient.proxea.com.pl/external/web/rekrutacja/9b243b01/z-ca-mistrza-dzialu-technicznego/true

Dołącz do zespołu Firmy ROLDROB S.A. w Tomaszowie Mazowieckim

OBECNIE SZUKAMY KANDYDATA NA STANOWISKO

ZASTĘPCA MISTRZA DZIAŁU TECHNICZNEGO 

Opis stanowiska:

 • Wsparcie w kierowaniu pracą podległego wydziału elektro-mechanicznego, zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń na podległym obszarze
 • Prowadzenie inicjatyw ciągłego doskonalenia celem poprawy bezpieczeństwa, ergonomii pracy, jakości, redukcji kosztów zgodnie z podejściem zero strat
 • Nadzór na terminową realizacją planów przeglądów, konserwacji, napraw maszyn, urządzeń oraz instalacji, analiza przyczyn i skutków awarii
 • Zarządzanie i rozwijanie bezpośrednio podległego zespołu automatyków/elektryków
 • Współpraca i koordynowanie prac z firmami zewnętrznymi
 • Wsparcie projektów inwestycyjnych i wprowadzania usprawnień

Profil kandydata:

 • Wyższe wykształcenie techniczne
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku automatyk lub inżynier utrzymania ruchu
 • Dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej
 • Umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów oraz dobrej organizacji pracy
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Mile widziane uprawnienia SEP

Chcemy Ci zaoferować:

Prosimy o zgłoszenia CV do Działu Personalnego  Roldrob S.A.
ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres mailowy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Z-ca  Mistrza  Dzialu Technicznego ”  na adres: rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach przez ”Roldorb” S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Warszawska 168/172, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Administratorem Danych Osobowych jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. ul. Warszawska 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi oraz prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.

https://klient.proxea.com.pl/external/web/rekrutacja/36ed063a/glowny-ksiegowy/true

Dołącz do zespołu Firmy ROLDROB S.A. w Tomaszowie Mazowieckim

OBECNIE SZUKAMY KANDYDATA NA STANOWISKO

Główny  Księgowy

Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki

Opis zadań na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pełnej księgowości firmy produkcyjnej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości  oraz przepisami podatkowymi;
 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg określonych standardów;
 • Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad działem księgowości;
 • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań, bilansów, rachunków wyników;
 • Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, ZUS);
 • Kontroling merytoryczny i organizacyjny nad pracami księgowo-finansowymi w tym sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dokumentów księgowych;
 • Sporządzanie raportów i analiz na potrzeby zarządcze;
 • Nadzorowanie  prawidłowych  i terminowych  regulowań  zobowiązań publiczno-prawnych oraz reprezentowanie firmy przed organami kontrolującymi w zakresie finansowym i podatkowym;

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie kierunkowego (ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku głównego księgowego w firmie międzynarodowej;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktualnych przepisów podatkowych;
 • Znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości;
 • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych;
 • Bardzo dobra  organizacja pracy własnej oraz podległego  zespołu;
 • Rzetelność, terminowość, skrupulatność i odpowiedzialność;
 • Duża samodzielność, zaangażowanie i chęć wspierania procesu decyzyjnego;
 • Znajomość  języka angielskiego na poziomie B2;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w dynamicznym środowisku zawodowym;
 • Dobra  znajomość  programu JD Edwards lub innych  systemów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office w szczególności Excel;

Co oferujemy:

Prosimy o zgłoszenia CV do Działu Personalnego  Roldrob S.A.
ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres mailowy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Główny Księgowy”  na adres: rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach przez ”Roldorb” S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Warszawska 168/172, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Administratorem Danych Osobowych jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. ul. Warszawska 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi oraz prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.

https://klient.proxea.com.pl/external/web/rekrutacja/33ca04df/specjalista-ds-sprzedazy-export/true

Miejsce pracy: ROLDROB S.A. Tomaszów Maz.

Zakres obowiązków:

 • Realizacja założonych celów sprzedażowych,
 • Pozyskiwanie nowych Klientów oraz budowanie długotrwałych relacji handlowych,
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu sprzedaży,
 • Pozyskiwanie nowych Klientów oraz budowanie długotrwałych relacji handlowych,
 • Współpraca z Sekcjami Zakupów i Logistyki,
 • Tworzenie bieżących raportów dla przełożonego

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 2-letnie oświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego – warunek konieczny
 • Komunikatywność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
 • Biegła obsługa komputera,
 • Prawo jazdy kat. B. i gotowość do wyjazdów zagranicznych

 Chcemy Ci zaoferować:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz odpowiednie narzędzia pracy (laptop, telefon,),
 • Dopłatę urlopową w wys. 2250 zł.
 • Pakiet świadczeń socjalnych( w tym wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku, basen),
 • Rozwój kompetencji, wzbogacanie doświadczenia zawodowego poprzez  udział w realizowanych projektach,
 • Atmosferę pracy zespołowej opartej na wzajemnym szacunku, uczciwości i tolerancji

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres: Dział Personalny  Roldrob S.A. ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres mailowy rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl z podaniem stanowiska oraz  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ulicy Warszawskiej 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Mam prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.”

OGŁOSZENIE

Jeśli chcesz się rozwijać i znasz obsługę komputera spróbuj swoich sił na stanowisku

MAGAZYNIER / FAKTURZYSTA

w Dziale Magazynów

          pomożemy we drożeniu i zapoznaniu z systemem

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się  do Działu Kadr i Płac

tel. 044 726-11-87 , tel. kom. 734 498 322

FIRMA ROLDROB S.A. W TOMASZOWIE MAZ. ZATRUDNI WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM PRACY

FAKTURZYSTKA

wymagany poziom wykształcenia wyższe / średnie  : ekonomia, administracja

zakres zadań:

 • ustalanie i potwierdzanie sald opakowań u klienta
 • wystawianie faktur
 • kompletowanie dokumentów sprzedaży
 • windykacja należności
 • archiwizacja dokumentów

Oferujemy:

 •  rozwój kompetencji , wzbogacenie doświadczenia zawodowego poprzez udział w realizowanych projektach ,
 • możliwość zatrudnienia po stażu,
 • atmosferę pracy zespołowej opartej na wzajemnym szacunku, uczciwości i tolerancji
 • zajęcia sportowe ( basen)

Prosimy o zgłaszanie się do Działu Personalnego Roldrob S.A.

lub pod nr tel. 044 726-11-87 , kom. 734 498 322

FIRMA ROLDROB S.A. W TOMASZOWIE MAZ. ZATRUDNI WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM PRACY

osobę na staż do Działu Księgowości

REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI

wymagany poziom wykształcenia wyższe / średnie  : finanse, ekonomia, administracja

zakres zadań:

 • ustalanie i potwierdzanie sald opakowań w sieci handlowej
 • wprowadzanie faktur zakupu
 • kompletowanie dokumentów księgowych
 • sprawdzanie prawidłowości zastosowanych kursów walut na fakturach sprzedaży

Oferujemy:

 •  rozwój kompetencji , wzbogacenie doświadczenia zawodowego poprzez udział w realizowanych projektach ,
 • możliwość zatrudnienia po stażu,
 • atmosferę pracy zespołowej opartej na wzajemnym szacunku, uczciwości i tolerancji
 • zajęcia sportowe ( basen)

Prosimy o zgłaszanie się do Działu Personalnego Roldrob S.A.

lub pod nr tel. 044 726-11-87 , kom. 734 498 322

FIRMA ROLDROB S.A. W TOMASZOWIE MAZ. ZATRUDNI WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM PRACY

REFERENT DO SPRAW REKRUTACJI

 wymagany poziom wykształcenia wyższe kierunkowe : zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, ekonomia, administracja, psychologia

 zakres zadań:

 • zbieranie informacji o potrzebach kadrowych
 • prowadzenie procesu wyboru kandydatów
 • pomoc w sterowaniu procesem wdrażania i adaptacji nowego pracownika
 • przygotowywanie i wykorzystywanie opisu stanowisk jako podstawy określenia procedury rekrutacji i wyboru kandydatów

Oferujemy:

 •  rozwój kompetencji , wzbogacenie doświadczenia zawodowego poprzez udział w realizowanych projektach ,
 • możliwość zatrudnienia po stażu,
 • atmosferę pracy zespołowej opartej na wzajemnym szacunku, uczciwości i tolerancji
 • zajęcia sportowe ( basen)

Prosimy o zgłaszanie się do Działu Personalnego Roldrob S.A.

lub pod nr tel. 044 726-11-87 , kom. 734 498 322

https://klient.proxea.com.pl/external/web/rekrutacja/2dc03b17/kontroler-finansowy/true

Miejsce pracy: ROLDROB S.A. Tomaszów Maz.

Zakres obowiązków:

 • Aktywny udział w przygotowywaniu budżetu rocznego, forecastu, prognoz finansowych, rachunku wyników,
 • Kontrola odchyleń od założonego budżetu oraz analiza przyczyn ich powstawania,
 • Przygotowywanie zamknięć okresowych,
 • Bieżąca analiza kosztów działalności i monitoring wskaźników, przygotowywanie analiz
 • ad hoc na potrzeby Dyrektora Generalnego,
 • Przygotowywanie, bieżąca aktualizacja i wdrażanie procedur i narzędzi controlingowych,
 • Analizowanie rentowności według produktów, klientów, kanałów dystrybucji itp.,
 • Rekomendowanie działań biznesowych na bazie przygotowanej informacji zarządczej,
 • Bieżący nadzór nad dyscypliną kosztową firmy oraz wskazywanie obszarów do optymalizacji kosztowej,
 • Koordynacja pracy zespołu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym min. 2 lata na samodzielnym stanowisku w Dziale Kontrolingu,
 • Praktyczna wiedza  z obszaru kontrolingu finansowego,
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Staranność i dokładność,
 • Biegła znajomość MS Excel,
 • Dobra znajomość j. angielskiego.

 Chcemy Ci zaoferować:

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres: Dział Personalny  Roldrob S.A. ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres mailowy rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl z podaniem stanowiska oraz  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ulicy Warszawskiej 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Mam prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.”

https://klient.proxea.com.pl/external/web/rekrutacja/ae4b376c/brygadzista-linii-produkcyjnej/false

Miejsce pracy: ROLDROB S.A. Tomaszów Maz.

Zakres obowiązków:

 • Nadzór i organizacja pracy dla podległej grupy pracowników,
 • Kontrola zużycia surowców, materiałów pomocniczych,
 • Dbanie o zachowanie standardów jakościowych i przepisów BHP,
 • Rozliczanie wskaźników produkcyjnych,

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Odpowiedzialność, skuteczność w realizacji zadań i dobra organizacja pracy,
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu  MS Office.

     Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Dopłatę urlopową w wys. 2250 zł.,
 • Pakiet świadczeń socjalnych( w tym wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku, basen),
 • Ciepłe posiłki finansowane przez firmę,
 • Atmosferę pracy zespołowej opartej na wzajemnym szacunku, uczciwości i tolerancji,

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres: Dział Personalny  Roldrob S.A. ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres mailowy rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl z podaniem stanowiska oraz  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ulicy Warszawskiej 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Mam prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.”

https://klient.proxea.com.pl/external/web/admission/apply-form?hash=22e7343b

Miejsce pracy: ROLDROB S.A. Tomaszów Maz.

Zakres obowiązków:

 • Nadzór i koordynacja pracy podległego zespołu ,
 • Utrzymywanie standardów jakościowych na każdym etapie procesu  produkcji,
 • Kontrola zużycia  surowców , materiałów pomocniczych oraz sprawnością urządzeń,
 • Przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych ,
 • Uczestnictwo w audytach, kontrolach,
 • Tworzenie raportów  dotyczących wyników produkcyjnych  jakościowych i ilościowych,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe preferowane :, zarządzanie i  inżynieria produkcji, technologia żywności
 • Doświadczenie zawodowe  w zarządzaniu zespołem,
 • Umiejętność analitycznego myślenia , podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • Dobra organizacja czasu pracy własnego oraz podległo zespołu pracowników,
 • Zaangażowanie, nastawienie na realizację celów, komunikatywność,
 • Biegła  znajomość obsługi komputera oraz pakietu  MS Office,

 Chcemy Ci zaoferować:

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres: Dział Personalny  Roldrob S.A. ul. Warszawska 168/172 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres mailowy rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl z podaniem stanowiska oraz  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ulicy Warszawskiej 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Mam prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.”

Miejsce pracy:  Tomaszów Mazowiecki

  Zakres czynności:

 • Opracowanie Dokumentacji Technologicznej (Receptury / Specyfikacje / Karty Produktu)
 • Projektowanie Nowych Produktów / Modernizacja obecnych
 • Nadzór nad wdrażaniem do produkcji Nowych Produktów i Technologii;
 • Pozyskiwanie i Testowanie Nowych Technologii / Dodatków / Przypraw
 • Przeprowadzanie Kalkulacji Produktów / Procesów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – Technologia Żywności
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku Technologa w zakładzie Mięsnym;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, zaangażowanie, samodzielność;

Gwarantujemy:

 • Pełną wyzwań pracę w nowocześnie zarządzanej organizacji;
 • Rozwój własnych kompetencji, wzbogacenie doświadczenia zawodowego poprzez szkolenia i udział w realizowanych projektach;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz odpowiednie narzędzia pracy;
 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę wraz z pakietem socjalnym.

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl z podaniem stanowiska oraz  klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ulicy Warszawskiej 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Mam prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.”

Miejsce pracy: Tomaszów Maz.

Zakres Obowiązków:

 • obsługa i regulacja maszyn produkcyjnych
 • kontrola jakości wytworzonych produktów z przyjętymi normami
 • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej

Wymagania:

 • uczciwości, sumienności i chęci do pracy
 • sprawności manualnej
 • gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • dopłatę urlopową w wys. 2100 zł
 • pakiet świadczeń socjalnych ( w tym: wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku, basen)
 • ciepłe posiłki finansowane przez firmę
 • atmosferę pracy zespołowej opartej na wzajemnym szacunku, uczciwości i tolerancji
 • szkolenie z obsługi maszyn produkcyjnychKandydatom z doświadczeniem w obsłudze maszyn produkcyjnych oferujemy wyższe stawki wynagrodzenia. Jesteśmy otwarci na indywidualne negocjacje warunków zatrudnienia.

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl

dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach przez ”Roldorb” S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Warszawska 168/172, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Administratorem Danych Osobowych jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. ul. Warszawska 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi oraz prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.

Miejsce pracy: ROLDROB S.A. Tomaszów Maz.

Zakres Obowiązków:

 • Usuwanie zgłoszonych awarii maszyn i urządzeń,
 • Dokonywanie przeglądów okresowych i konserwacji,
 • Wykonywanie remontów kapitalnych maszyn i urządzeń,
 • Wprowadzanie modyfikacji i usprawnień do zainstalowanego parku maszynowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne zasadnicze lub średnie,
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną
 • Aktualne uprawnienia SEP do 1kV
 • Zaangażowanie, samodzielność, dyspozycyjność,
 • Gotowość podjęcia pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Perspektywy rozwoju zawodowego oraz poszerzania wiedzy i umiejętności
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Dopłata urlopowa w wysokości 2100 zł
 • Wczasy pod gruszą

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl z podaniem stanowiska oraz  klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ulicy Warszawskiej 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Mam prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.”

Miejsce pracy: ROLDROB S.A. Międzyrzec Podlaski
albo    ROLDROB S.A. Tomaszów Maz.

Zakres Obowiązków:

 • Przyjmowanie towarów do magazynu oraz ich segregacja,
 • Przygotowywanie towarów do wysyłek, załadunek transportu,
 • Monitorowanie zapasów magazynowych,
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie/zasadnicze – zawodowe,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane,
 • Komunikatywność, zaangażowanie, samodzielność, dyspozycyjność,
 • Książeczka sanitarno – epidemiologiczna,
 • Gotowość podjęcia pracy w systemie zmianowym,

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się Firmie,
 • Perspektywy rozwoju zawodowego oraz poszerzania wiedzy poprzez udział w szkoleniach i realizowanych projektach,
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Dopłata urlopowa w wysokości 2100 zł
 • Wczasy pod gruszą

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl z podaniem stanowiska oraz  klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ulicy Warszawskiej 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Mam prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.”

Miejsca pracy: ROLDROB S.A. Międzyrzec Podlaski
albo   ROLDROB S.A. Tomaszów Maz.

Zakres Obowiązków:

 • Usuwanie zgłoszonych awarii maszyn i urządzeń,
 • Wykonywanie remontów kapitalnych maszyn i urządzeń,
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na zakup i wymianę części maszyn,
 • Udział w instalacji i rozruchu nowych lub przychodzących maszyn

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne / zawodowe,
 • Umiejętność pracy w zespole, podejmowania decyzji, komunikatywność,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Perspektywy rozwoju zawodowego oraz poszerzania wiedzy i umiejętności,
 • Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia
 • Dopłata urlopowa w wysokości 2100 zł
 • Wczasy pod gruszą

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja_roldrob@drosed.com.pl z podaniem stanowiska oraz  klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Roldrob S.A. z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ulicy Warszawskiej 168/172.  Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Mam prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.”